Mistrzostwa Polski w Catan 2019

Informacje ogólne

Mistrzostwa Polski w Catan

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Mistrzostw Polski w Catan! Turniej odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy z nich to eliminacje w całej Polsce, do których możecie swobodnie dołączać i walczyć o fantastyczne nagrody. Eliminacje potrwają od 25 kwietnia do 15 września. Dwóch najlepszych graczy w każdych eliminacjach zostanie zakwalifikowanych do udziału w wielkim finale, który odbędzie się jesienią 2019. Szczegółowe informacje na temat eliminacji znajdziecie w regulaminie.

Eliminacje

W eliminacjach udział może wziąć każdy, kto nie wygrał jeszcze żadnego turnieju eliminacyjnego. Eliminacje będą odbywać się w różnych miejscach w Polsce, a kolejne wydarzenia będą pojawiać się z biegiem czasu na mapie, którą wkrótce zamieścimy na naszej stronie. Zapisy będą prowadzili organizatorzy poszczególnych wydarzeń. Jeśli chciałbyś wziąć udział w takim wydarzeniu, ale w Twojej okolicy nikt nie organizuje turnieju – zajrzyj do swojej ulubionej kawiarni lub sklepu z grami i zapytaj, czy myśleli o zgłoszeniu swojego lokalu do naszego wydarzenia.

catan_nagrodyW eliminacjach walczycie o wspaniałe nagrody. Pula nagród podczas każdego turnieju eliminacyjnego kształtuje się następująco:

1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do udziału w finale,

b.) rozszerzenie do gry Catan: Morskie Legendy

c.) torbę Catan

2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do udziału w finale,

b.) torbę Catan

3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje torbę Catan

4. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje torbę Catan

Mapa rozgrywek

Oto mapa rozgrywek – wybierz gdzie chcesz zawalczyć o wspaniałe nagrody i udział finale!

Turniej eliminacyjny jest zamieszczany na mapie równolegle z akceptacją zgłoszenia organizatora.

Turniej finałowy

W turnieju finałowym udział mogą wziąć tylko najlepsi gracze, wyłonieni podczas eliminacji. Zawalczą oni o prestiżowe nagrody i prawo do udziału w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w listopadzie w Holandii. Pula nagród w turnieju finałowym:

1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do uczestnictwa w Mistrzostwach Europy w Catan, odbywających się w listopadzie w Holandii

b.) grę planszową Gra o Tron Catan: Braterstwo Straży,

c.) bon o wartości 750 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do uczestnictwa w Mistrzostwach Europy w Catan, odbywających się w listopadzie w Holandii

b.) grę planszową Catan: Narodziny Państwa Inków,

c.) bon o wartości 500 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje:

a.) grę karcianą Tuareg,

b.) bon o wartości 250 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

3. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje:

a.) grę karcianą Ku Radości Pana,

b.) bon o wartości 250 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

Dla organizatora

Zgłoś turniej

Zorganizowanie turnieju w jedną z najpopularniejszych gier planszowych na świecie może okazać się wspaniałym sposobem na zaangażowanie swojej społeczności i klientów w wyjątkowe wydarzenie. Aby zgłosić turniej wystarczy poprawnie wypełnić formularz, znajdujący się pod linkiem poniżej. Zgłoszenia rozpatrujemy w ciągu trzech dni roboczych.

Formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/mp_catan_2019_formularz_zgłoszeniowy

Promocja turnieju

Zachęcamy do aktywnej promocji wydarzenia. W paczce z nagrodami, którą wysyłamy na turniej znajdują się także materiały promocyjne, takie jak plakaty i ulotki. Tylko od organizatora turnieju zależy, w jaki sposób najlepiej je wykorzystać. Zaakceptowane turnieje pojawią się także na mapie Mistrzostw Catanu, która zostanie opublikowana na naszej stronie w drugiej połowie kwietnia.

Po turnieju

Do obowiązków organizatora turnieju należy zebranie i przesłanie najważniejszych danych na temat wydarzenia. Przede wszystkim będziemy potrzebowali kontaktu do zwycięzców turnieju (dwóch najlepszych graczy). Prosimy także o kilka zdjęć, które będziemy mogli opublikować na naszej stronie internetowej i Facebooku. Na odesłanie wypełnionego formularza poturniejowego mają Państwo 3 dni robocze od daty zakończenia wydarzenia. Czytelnie wypełniony formularz dostępny pod poniższym linkiem prosimy wysłać na adres turnieje@galakta.pl:

MP Catan 2019: Eliminacje - formularz poturniejowy (1.5 MB)

Regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski 2019 w CATAN

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Mistrzostw Polski 2019 w CATAN (zwanych dalej MPC) jest firma GALAKTA z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 39, 30-417 Kraków, zwana dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania i uczestnictwa w MPC i zawiera warunki, które uczestnik i Koordynator Eliminacji akceptuje, biorąc udział w MPC.

3. W MPC nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

Definicje

1. Organizator – firma GALAKTA z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 39, 30-417 Kraków.

2. Koordynator Eliminacji (zwany dalej Koordynatorem) – osoba odpowiedzialna za reklamę, organizację i przeprowadzenie turnieju eliminacyjnego.

3. Gracz – osoba biorąca udział w turnieju eliminacyjnym lub finałowym.

Struktura MPC

1. MPC odbywają się w dwustopniowej strukturze, podzielonej na eliminacje oraz finał.

2. Eliminacje to okres od 25 kwietnia 2019 do 15 września 2019, w którym Partnerzy Organizatora organizują turnieje eliminacyjne. Zwycięzcy (I i II miejsce) tych turniejów otrzymują prawo uczestniczenia w etapie finałowym.

3. Finał to pojedynczy turniej, w którym udział mogą wziąć tylko zwycięzcy eliminacji. Finał odbędzie się jesienią 2019, a jego dokładna data i miejsce zostaną określone i ogłoszone na stronie internetowej Organizatora we wrześniu 2019.

Udział

1. W MPC mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz nieletnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego, przedłożoną Koordynatorowi.

2. Aby wziąć udział w MPC, uczestnik zobowiązany jest zgłosić odpowiednio wcześniej ten fakt Koordynatorowi Eliminacji w sposób przewidziany przez organizatora danego turnieju.

3. Zwycięzca eliminacji ani gracz, który podczas eliminacji zajął drugie miejsce nie może brać udziału w kolejnych eliminacjach.

4. Czterech finalistów Mistrzostw Polski w 2018 roku ma zagwarantowane miejsce w Turnieju Finałowym Mistrzostw Polski w Catan 2019 i nie mogą oni brać udziału w turniejach eliminacyjnych.

Zasady organizacji eliminacji

1. Osoba, która chce zorganizować eliminacje, powinna przesłać wypełnione zgłoszenie dostępne pod adresem: http://bit.ly/mp_catan_2019_formularz_zgłoszeniowy

2. Wysyłając zgłoszenie, Koordynator Eliminacji zgadza się przestrzegać niniejszego regulaminu.

3. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, dalsze szczegóły wydarzenia będą ustalane z organizatorem eliminacji drogą mailową.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia bez podania przyczyny.

5. Koordynator Eliminacji może przeprowadzić do trzech turniejów eliminacyjnych. Każdy z turniejów musi odbyć się w innym miejscu.

6. Aby turniej eliminacyjny był legalny, a zwycięzca mógł otrzymać prawo do uczestniczenia w finale, w turnieju musi brać udział co najmniej 12 osób.

7. Organizator zobowiązuje się przekazać Koordynatorowi Eliminacji nagrody, materiały promocyjne i wypożyczyć egzemplarze do gry najpóźniej na trzy dni przed datą turnieju.

8. Koordynator Eliminacji zobowiązuje się poinformować Organizatora o zakończeniu turnieju eliminacyjnego w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia turnieju eliminacyjnego, a także podać adres, na który Organizator zleci podjęcie wypożyczonych egzemplarzy gry.

9. Koordynator Eliminacji zobowiązuje się poprawnie wypełnić formularz poturniejowy (dostępny na stronie internetowej Organizatora: http://bit.ly/catan_formularz_poturniejowy)  i przesłać go do Organizatora w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia danego turnieju eliminacyjnego na adres turnieje@galakta.pl.

10. W jednym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie 2 turnieje eliminacyjne w danym mieście oraz maksymalnie 1 turniej eliminacyjny dziennie w danym mieście, a także maksymalnie 10 turniejów eliminacyjnych w tygodniu w całej Polsce.

Nagrody

Nagrody otrzymują gracze, którzy zajęli najwyższe miejsca w rozgrywkach eliminacyjnych i w finale, według poniższych punktów. Za dostarczenie nagród na miejsce rozgrywek odpowiedzialny jest Organizator. Za rozdzielenie i wręczenie nagród w eliminacjach odpowiedzialny jest Koordynator Eliminacji. Za rozdzielenie i wręczenie nagród w finale odpowiedzialny jest Organizator.

W przypadku rezygnacji z nagrody lub jej części, nagrodę (lub jej część, o której mowa) otrzymuje następny najlepszy gracz. Jeśli sześciu kolejnych graczy zrezygnuje z biletu uprawniającego do uczestnictwa w finale, nagroda ta przepada i nie jest wręczana.

Nagrody w finale

1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do uczestnictwa w Mistrzostwach Europy w Catan, odbywających się w listopadzie w Holandii

b.) grę planszową Gra o Tron Catan: Braterstwo Straży,

c.) bon o wartości 750 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do uczestnictwa w Mistrzostwach Europy w Catan, odbywających się w listopadzie w Holandii

b.) grę planszową Catan: Narodziny Państwa Inków,

c.) bon o wartości 500 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje:

a.) grę karcianą Tuareg,

b.) bon o wartości 250 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

3. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje:

a.) grę karcianą Ku radości Pana,

b.) bon o wartości 250 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym Organizatora.

Nagrody w eliminacjach

1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do udziału w finale,

b.) rozszerzenie do gry Catan: Morskie legendy,

c.) torbę Catan.

2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje bilet uprawniający do udziału w finale oraz torbę Catan.

3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje scenariusz torbę Catan.

4. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje scenariusz torbę Catan.

Zasady przeprowadzania turnieju eliminacyjnego i finałowego

Wszystkie zasady przeprowadzania turnieju eliminacyjnego i finałowego znajdują się w osobnym dokumencie, zatytułowanym „Zasady przeprowadzania turniejów”, dostępnym na stronie internetowej Organizatora. Organizator i Koordynator Eliminacji zobowiązują się dokładnie zapoznać się z tym dokumentem i przeprowadzić odpowiednie turnieje według zawartych w nim zasad.

Obstawianie i kupowanie wyników

Obstawianie i kupowanie wyników gier podczas MPC przez kogokolwiek (włączając sędziów, Organizatora, graczy i oglądających) jest surowo zabronione. Każdy, kto mimo to będzie obstawiał wyniki gier lub oferował graczom jakąkolwiek formę rekompensaty za zdobycie określonej pozycji w rozgrywce, może zostać poproszony o opuszczenie lokalu, w którym odbywają się rozgrywki. Gracze, którzy podejmą próbę oszustwa zostaną zdyskwalifikowani oraz nie będą mogli uczestniczyć w żadnym turnieju eliminacyjnym w MPC.

Publikowanie informacji o turnieju

Organizatorzy eliminacji, sędziowie i gracze mogą swobodnie publikować w mediach wszelkie informacje na temat daty i przebiegu rozgrywek, nagród etc., o ile publikacje takie pozostają w zgodzie z przepisami prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na swojej stronie internetowej, profilu na Facebooku i Instagramie, informacji o przebiegu rozgrywek eliminacyjnych i finałowych, zwycięzcach (imiona i zdjęcia), dacie i miejscu poszczególnych eliminacji (łącznie z oznaczaniem miejsc eliminacji i finału na własnej Mapie Google), podsumowań rozgrywek etc.

Biorąc udział w turnieju uczestnik przyznaje Organizatorowi prawo do publikowania jego imienia, nazwiska, wizerunku, przyjętych w rozgrywce strategii, cytowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, nagrywania i publikowania rozgrywek z jego udziałem oraz zdjęć i transmisji z wydarzeń MPC, w których bierze udział.

Obowiązki turniejowe

Każdy uczestnik MPC zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w tym i we wszystkich obowiązujących podczas danego turnieju dokumentach postanowień.

Od uczestników turnieju oczekuje się zachowywania się z szacunkiem wobec współgraczy i przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Wszystkie dyskusje podczas turnieju powinny być prowadzone w spokojnym tonie, który odpowiada duchowi rywalizacji fair play. Niedopuszczalne są zachowania ofensywne, obrażanie innych graczy lub grup etc.

Obowiązki gracza

Graczem jest każdy uczestnik turnieju, którzy bierze czynny udział w przynajmniej jednej rozgrywce eliminacyjnej lub finałowej.

- Gracz zobowiązuje się do rozgrywki fair play i kulturalnego zachowania.

- Gracz powinien dobrze znać zasady gry podstawowej Catan (do pobrania ze strony internetowej Organizatora).

- Gracz zobowiązuje się do stawienia się na miejsce turnieju o czasie wskazanym przez Koordynatora Eliminacji (w przypadku eliminacji) lub Organizatora (w przypadku finału).

Obowiązki obserwatora

Obserwatorem jest każda osoba, która w danym momencie nie bierze udziału w rozgrywce, ale przygląda się jej. Obserwator nie może komentować przebiegu gry, doradzać żadnemu z graczy, komentować decyzji sędziego, powinien starać się nie rozpraszać graczy i zachować rozsądny dystans od grających. W przypadku nieprzestrzegania tych wytycznych, obserwator może zostać poproszony przez sędziego lub Koordynatora Eliminacji o zachowanie tych zasad. Jeśli sędzia lub organizator stwierdzi, że obserwator celowo dąży do zakłócenia rozgrywki, obserwator może zostać poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywa się turniej.

Obowiązki Koordynatora Eliminacji

Koordynator Eliminacji to osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju w ramach MPC, w tym zarezerwowanie odpowiedniego miejsca dla graczy, promowanie wydarzenia, ustalenie liczby graczy, poinformowanie Organizatora o wynikach etc.

Koordynator Eliminacji musi poinformować graczy przed turniejem o:

- Formacie turnieju (systemie liczenia punktów),

- Liczbie rund,

- Wszystkich przerwach w ciągu turnieju,

- Przedstawić sędziów.

Zasady turniejowe

Podstawowe zasady

Wszystkie gry rozgrywane są wg tych samych zasad, które obowiązują w polskiej edycji podstawowej gry planszowej Catan.

System turniejowy

1. Wyznaczenie sędziego

Koordynator eliminacji musi wyznaczyć przynajmniej jednego sędziego na czas turnieju.

Sędzia powinien bardzo dobrze znać zasady gry. Rozstrzyga on wszelkie konflikty i spory pomiędzy graczami. Decyzja sędziego w sprawie zasad jest ostateczna.

2. Podzielenie graczy

Sędzia dzieli graczy losowo na czteroosobowe grupy i wskazuje im miejsca przy stołach. W przypadku, kiedy niemożliwe jest podzielenie wszystkich graczy na grupy czteroosobowe, dopuszcza się utworzenie jednej lub dwóch grup trzyosobowych.

3. Turniej dla 12-16 graczy:

Rozgrywki odbywają się w dwóch rundach. Podczas pierwszej rundy zadaniem sędziego jest podzielenie graczy (losowo) na równe, w miarę możliwości czteroosobowe grupy. Gracze rozgrywają jedną partię gry podstawowej Catan. Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek biorą udział w rundzie finałowej, podczas której grają jedną partię w grę podstawową Catan. Zwycięzcą turnieju zostaje osoba, która wygrała rundę finałową. Kolejne miejsca są ustalone na podstawie punktów uzyskanych w finale.

4. Turniej dla 16 do 64 graczy:

Należy rozegrać 2 rundy eliminacyjne oraz rundę finałową. Sędzia dzieli graczy (losowo) na równe, w miarę możliwości czteroosobowe grupy (jeśli nie ma innej możliwości, dopuszczalne są 1 lub 2 grupy trzyosobowe) i sprawuje pieczę nad przebiegiem turnieju. Gracz za wygraną grę przy stoliku otrzymuje 1 duży punkt. Każdy gracz otrzymuje małe punkty w liczbie punktów zwycięstwa uzyskanych w danej grze. W rundach eliminacyjnych gracze powinni w miarę możliwości być dobrani, tak by nie grać w tych samych konfiguracjach więcej niż raz. Po dwóch rundach eliminacyjnych do finału przechodzi 4 graczy z największą liczbą dużych punktów. W przypadku remisu w dużych punktach decyduje suma małych punktów uzyskana we wszystkich rundach. Zwycięzcą turnieju zostaje osoba, która wygrała rundę finałową. Kolejne miejsca są ustalone na podstawie punktów uzyskanych w finale.

Zasady rozgrywania turnieju finałowego

Zasady Mistrzostwa Polski Catan (99.1 KB)