Reklamacje

REKLAMACJE

Zgodnie z obowiązującymi zasadami reklamacje powinny być zgłaszane w miejscu zakupu. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zamiast reklamować produkt w miejscu zakupu, można kontaktować się bezpośrednio z nami. Aby zareklamować produkt naszego wydawnictwa należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail reklamacje@galakta.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • potwierdzenie zakupu (paragon, faktura, inny dokument potwierdzający zakup)
  • informację kiedy i w jakim sklepie dany produkt został kupiony,
  • dokładny opis problemu (pomocne mogą okazać się zdjęcia ilustrujące zaistniały problem),
  • adres wysyłki wraz z telefonem kontaktowym

W przypadku braku dowodu zakupu, reklamację należy złożyć w normalnym trybie (w miejscu zakupu danego produktu).

Uwaga! Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikających z transportu (np. uszkodzenia pudełek) należy wyjaśniać bezpośrednio ze sklepem, w którym gra została kupiona.


BRAKUJĄCE/ZNISZCZONE ELEMENTY

Nasze wydawnictwo nie prowadzi sprzedaży pojedynczych elementów do gier ani opakowań. Jednak w miarę możliwości staramy się pomagać posiadaczom naszych gier w uzupełnieniu zgubionych lub uszkodzonych elementów.

W celu otrzymania brakujących/uszkodzonych elementów, na adres e-mail reklamacje@galakta.pl należy wysłać wiadomość opisującą problem (w tym dokładne wyszczególnienie brakujących/uszkodzonych elementów). W miarę możliwości postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu.