Regulamin konkursu – Star Wars: Przeznaczenie

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Galakta (nazywane dalej Organizatorem)

 

2. Dane Organizatora:

GALAKTA Dariusz Waszkiewicz

ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

konkurs@galakta.pl

 

1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, nie naruszająca zasad korzystania z serwisu (w tym obostrzeń związanych z nazwą użytkownika i ograniczeniem wiekowym).

 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać na adres e-mail Organizatora (konkurs@galakta.pl) pracę konkursową w postaci zdjęcia (plik w formacie *.jpg), przedstawiającego jeden z produktów wydawanych przez Organizatora, zawartego na następującej liście:

- Star Wars: Imperium Atakuje

- Star Wars: Rebelia

- Star Wars: Imperium vs Rebelia

- Star Wars: Rebelia

- Star Wars: Gra karciana LCG

- Star Wars: X-wing: Gra figurkowa

- Star Wars: Armada

Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana. Jeśli praca ma kilku autorów, będą oni traktowani jako jeden autor zbiorowy i muszą sami podjąć decyzję co do podziału nagrody.

 

2. Nagrodami w konkursie są: 1 zestaw startowy do gry Star Wars: Przeznaczenie i cztery zestawy dodatkowe do tejże gry.

 

3. Dystrybucja nagród. Za zajęcie pierwszego miejsca Organizator przyznaje 1 zestaw startowy do gry Star Wars: Przeznaczenie i 1 zestaw dodatkowy. Za trzy inne wyróżnione prace Organizator przyznaje nagrodę: po 1 zestawie startowym do Star Wars: Przeznaczenie dla autora każdej z wybranych prac.

 

4. Każda nagroda jest nowym, zafoliowanym produktem. Wszelkie możliwe niezgodności co do zawartości nagród będą rozpatrywane indywidualnie po uprzednim opisaniu takiej niezgodności przez uczestnika konkursu i przesłaniu opisu drogą mailową na adres reklamacje@galakta.pl.

 

5. Organizator arbitralnie wybiera nagrodzone prace. Oceniana przez Organizatora będzie jakość pracy, kreatywność i ciekawe ujęcie tematu. Nagrody zostaną wysłane uczestnikom z punku 5. drogą pocztową najpóźniej dzień po oficjalnej premierze Star Wars: Przeznaczenie. Spodziewana data premiery to listopad 2016.

 

6. Zbieranie prac trwa od 03.08 do 10.08. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.08 na stronie Organizatora na Facebooku.

 

Odebranie nagrody

1. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora mailem na adres konkurs@galakta.pl następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Adres zamieszkania

d) Adres na który Organizator powinien wysłać nagrodę (dopuszczalny brak w przypadku, jeśli jest identyczny z adresem zamieszkania)

 

1. Uczestnicy wybrani w punkcie 5. regulaminu wyrażają zgodę na ujawnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, celem dostarczenia nagrody.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub wcześniejszego zakończenia konkursu.

 

Prawa autorskie

1. Przesyłając swoją pracę na konkurs, uczestnik konkursu poświadcza jednocześnie, że jest autorem przesłanej pracy i posiada do niej prawa.

2. Przesyłając swoją pracę, każdy z uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jej przez Organizatora po zakończeniu konkursu na stronie Organizatora na Facebooku. Organizator zobowiązuje się do podpisania wszystkich prac imieniem i nazwiskiem ich autorów, chyba że autor wyraźnie zaznaczy, że nie chce, aby jego nazwisko zostało opublikowane w tej galerii.

 

Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, praca taka nie będzie brana pod uwagę w rozstrzygnięciu konkursu.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na portalu Facebook i utworzenia konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, lub w przypadku stwierdzenia udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika.

b) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

c) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

d) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub obraźliwe, lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora, posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,

e) naruszenia przez przesłaną pracę praw autorskich, znaków zastrzeżonych lub praw osób trzecich.