Konkurs dla autorów gier – edycja 2013/14

W związku z planami poszerzenia naszego katalogu o kolejne gry polskich twórców ogłaszamy drugą edycję konkursu dla autorów gier. W ramach tej akcji planujemy wyłonić ciekawe projekty, które nasze wydawnictwo będzie mogło wydać na rynek krajowy oraz międzynarodowy. Kolejnym celem tego konkursu jest nawiązanie kontaktu z autorami gier, którzy zwrócą naszą uwagę ciekawymi pomysłami.

Dlatego, jeśli od dawna tworzycie gry „do szuflady”, albo macie w głowie jakiś pomysł, jest to idealna okazja aby zabrać się do pracy!

Obecna edycja konkursu rusza 12.11.2013 i jest podzielona na 3 tury:

 • Tura 1 – biorą w niej udział prototypy, które zostaną do nas nadesłane do dnia 06.01.2014 r.
 • Tura 2 – biorą w niej udział prototypy, które zostaną do nas nadesłane do dnia 28.02.2014 r.
 • Tura 3 – biorą w niej udział prototypy, które zostaną do nas nadesłane do dnia 30.04.2014 r.

W każdej z tych tur biorą udział prototypy gier o dowolnej tematyce. Przesłane propozycje gier muszą spełniać następujące warunki:

Temat

Dowolny, jednak nasze wydawnictwo zdecydowanie preferuje gry z „klimatem”.

Czas gry/stopień skomplikowania

Interesują nas gry o średnim poziomie skomplikowania o maksymalnym czasie rozgrywki do 90 minut.

Gra planszowa/gra karciana

W pierwszej kolejności poszukujemy gier planszowych, w drugiej karcianych.

Do konkursu prosimy nie nadsyłać:

 • Gier przeznaczonych typowo dla dzieci.
 • Gier w pełni kooperacyjnych (takich, w których wygrywają lub przegrywają wspólnie wszyscy gracze).
 • Gier o tematyce sportowej.
 • Gier quizowych.

Nagrody

1. W każdej turze konkursu dostępna jest pula bonów na kwotę 1000 zł na zakupy w sklepie internetowym wydawnictwa Galakta. Zostanie ona podzielona (lub otrzyma ją w całości tylko jeden autor) pomiędzy osoby, które zostaną nagrodzone w danej turze konkursu. Nagroda nie będzie zaliczana na poczet przyszłych rozliczeń za sprzedane gry po ich wydaniu.

2. Z nagrodzonym autorem może zostać podpisana umowa na wydanie jego gry i wtedy rozpoczną się prace mające na celu dopracowanie gry oraz jej wydanie.

3. Niezależnie od tego, która gra wygra, możemy być zainteresowani wydaniem gier słabiej ocenionych w chwili zakończenia konkursu, ale mających według nas duży potencjał.

4. Wydawnictwa Galakta zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w danej turze, jeśli z pośród przesłanych projektów gier, żadna nie zostanie zakwalifikowana do wydania.

 Zasady przesyłania prototypów:

 • Jeden autor może podesłać maksymalnie 1 prototyp na turę.
 • Prototypy gier należy przesłać zgodnie z harmonogramem na adres GALAKTA, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków.
 • Przesyłany do nas projekt gry nie może być obecnie obiektem dyskusji z innym wydawnictwem, a autor zobowiązuje się nie przedkładać go innym wydawnictwom do momentu ogłoszenia przez nas wyników.
 • Przesłany projekt gry nie mógł być wcześniej wydany przez inne wydawnictwo, a autor nie może już mieć podpisanej umowy na jego wydanie z innym wydawnictwem.
 • Osoba przysyłająca na konkurs projekt gry oświadcza, że jest jej autorem i gra nie jest plagiatem.
 • Przesłany prototyp gry musi zawierać instrukcję oraz wszystkie elementy niezbędne do rozegrania gry (karty, żetony, plansze, kostki, pionki itd.).
 • Po otrzymaniu przez nas prototypu, żadne dosłane później przez autora zmiany i poprawki nie będą uwzględniane do momentu ogłoszenia wyników danej tury.
 • Nieprzestrzeganie powyższych zapisów skutkuje zdyskwalifikowaniem gry z konkursu, z cofnięciem przyznania nagrody włącznie.

Zasady odsyłania prototypów:

Do autora, którego gra nie została nagrodzona może zostać odesłany jego prototyp o ile twórca opłaci koszty wysyłki.

Ważna wskazówka dla autorów

Gra powinna zawierać „sensowną” ilość elementów. Jako, że każda gra jest inna i nie da się jednoznacznie określić sugerowanej ilości elementów prosimy jedynie aby nie przesadzać z zawartością.

Testowanie prototypów i wyłonienie najlepszej gry danej kategorii:

Testy nadesłanych projektów zostaną zorganizowane przez wydawnictwo Galakta. Będą w nich uczestniczyli pracownicy wydawnictwa oraz zaproszeni testerzy. Testy prototypów z danej tury rozpoczynają się zaraz po jej zakończeniu. W związku z tym, że czas niezbędny na testowanie gier jest silnie uzależniony od liczby nadesłanych prototypów, informacja o czasie ogłoszenia wyników za poszczególne tury zostanie ogłoszona 7 dni od zakończenia terminu nadsyłania prototypów na daną turę konkursu. Termin ten może wynieść od 1 miesiąca do kilku miesięcy.

Ostateczną decyzję, która gra jest najlepsza w danej kategorii zostanie podjęta przez wydawnictwo Galakta. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.

Od kiedy można nadsyłać projekty:

Projekty na opisywany konkurs można nadsyłać od 12.11.2013. Jeśli macie gotową grę i chcecie ją nam zaproponować, możecie to zrobić niemalże natychmiast. Konkurs jest głównie formą mobilizacji potencjalnych autorów.

W zależności od tego, na jakim etapie prac jest wasza gra, możecie przesłać ją na pierwszą turę lub ją dopracować i przesłać na drugą, bądź trzecią turę.

Kontakt z Wydawnictwem GALAKTA:

Na naszym forum został założony temat w którym odpowiemy w miarę możliwości na pytania dotyczące konkursu. Tutaj.

Kontakt mailowy dla projektantów gier projektygier@galakta.pl