Życie wielu spoczywa w rękach niewielu

Przybliżyliśmy Wam już różne elementy Bitew Westeros – poznaliście system walki, rodzaje terenu występujące w grze, sposób zarządzania jednostkami oraz rodzaje jednostek. Dziś Rob opowie Wam co nieco o dowódcach. Przyjemnej lektury!

Dowódcy polowi odgrywają w Westeros ogromną rolę, ponieważ kierują w czasie bitwy manewrami grup wchodzących w skład armii. Choć jednostki mogłyby oczywiście występować i funkcjonować samodzielnie, dowódcy pozwalają graczom na wydawanie rozkazów jednostkom bardziej wydajnie, a ta koordynacja może czasem przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę.

Usiądźmy przy stole

Chociaż plany bitew wyraźnie wskazują wykorzystywanych dowódców, zaawansowani gracze będą bacznie zwracać uwagę na to, których konkretnie dowódców zechcą wystawić do bitwy podczas rozgrywania potyczek, scenariuszy stworzonych przez graczy, lub innych bitwach, w których gracze mogą wybierać dowódców, z których korzystają.

 Największą różnicą pomiędzy tymi liderami są karty, które dowódca „dołoży od siebie” do talii przywództwa. Talia ta składa się z dziesięciu podstawowych kart, które są wspólne dla każdego z rodów. Jednak każdy dowódca ma także 5 kart, które są dokładane, kiedy jest on dostępny na polu bitwy. Ucząc się, które karty dowódców współgrają z konkretnym stylem gry, gracze zyskają przewagę tak niezbędną gdy sami będą mogli wybierać swoich dowódców.

01karty_przywodztwa

 

Czy mogę zobaczyć dowodzik?

Każdy dowódca ma odpowiadającą mu kartę Dowódcy, która zapewnia wartościowe informacje o nim. Niektóre z ważnych rzeczy, które można znaleźć na karcie Dowódcy to:

  •  Imię oraz tytuł: Tytuł jest tym, co będzie interesowało większość graczy, ponieważ wskazuje on, której wersji dowódcy gracz musi użyć. Wpływa to na statystyki oraz umiejętności posiadane przez dowódcę.
  • Limit dowództwa: Liczba żetonów rozkazów, które mogą być umieszczone na danym dowódcy. Wartość ta ogranicza liczbę kart przywództwa, które mogą być wykorzystane przez dowódców. W zestawie podstawowym wartość ta waha się od 1 do 3.
  • Ranga jeńca: Żywi dowódcy są na ogół więcej warci niż martwi, ponieważ zapewniają przewagę nad wrogami. W celu pokonania dowódcy gracz musi podczas jednego ataku wyrzucić liczbę trafień równą, bądź większą, od rangi jeńca. W przeciwnym wypadku próba pojmania kończy się niepowodzeniem.

02bow_2

Zdolności duże i małe

Karty dowódców także wskazują dwa rodzaje zdolności: zdolność jednostki oraz zdolność wyczerpania. Zdolność jednostki może być wykorzystywana podczas całej bitwy, natomiast zdolność wyczerpania może być na ogół wykorzystana tylko jeden raz.

03bow-robb-stark

 

Zdolności jednostek są dodatkiem do normalnych zdolności, które dana jednostka posiada. Na przykład jednostka ze zdolnością natarcia nadal będzie miała tę zdolność, jeżeli w jej szeregach znajdzie się dowództwa.

Zdolności wyczerpania są na ogół potężniejsze i dlatego ich użycie jest ograniczone. Wykorzystanie określonej zdolności wyczerpania jest wskazane za pomocą karcie dowódcy. Niewyczerpana strona (kolorowa) wskazuje, że zdolność ta nie została jeszcze wykorzystana. Natomiast w momencie wykorzystania zdolności karta jest po prostu odwracana na drugą (czarno-białą) stronę.

Przewaga taktyczna

Taktyki to specjalne efekty kart, które mogą być wykorzystywane przed rozegraniem właściwego tekstu (dowództwa) znajdującego się na karcie przywództwa. Każda z pięciu kart przywództwa, które dowódca dodaje do talii przywództwa, ma w dolnej części pole taktyki. W związku z tym, że taktyki te muszą zostać aktywowane, ważne jest, aby gracze starali się przybliżyć się do tej możliwości, jeżeli nie uda im się aktywować taktyki w bieżącej turze.

04bow-leadership-cards2

Żywy cel

Od początku rozgrywki należy sobie uświadomić, że dowódcy są ważnym elementem i ich szybka utrata może być niezwykle bolesna nawet dla najsilniejszej armii.

Wyrusz w bogaty i żywy świat stworzonej przez Georga R.R. Martina serii Pieśni Lodu i Ognia. Bitwy Westeros to taktyczna bitewna gra planszowa dla dwóch graczy. Dzięki scenariuszom zawierającym ulubione postaci i znane okoliczności gracze mogą odtworzyć najważniejsze bitwy Wojny Pięciu Królów